De verkoper

De website bijzonderverpakking.be is eigendom van Bijzonder/Katrien De Lombaerde met maatschappelijke zetel Einestraat 36, 9700 Oudenaarde, tel: 0487/34.95.81. BE0731.709.305

Toepassing

Wanneer de klant zijn online bestelling bevestigt, verklaart deze akkoord gegaan te zijn met deze algemene voorwaarden.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde bevoegd.

Beschrijvingen en foto’s op de website

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

Bijzonder levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Bijzonder de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Bijzonder kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u ons contacteren.

Prijzen

De prijzen vermeld op de websitezijn in euro, inclusief BTW en exclusief eventuele statiegeldkosten.

Bijzonder behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijde aan te passen of te corrigeren. Bijzonder is niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer, zet- of drukfouten en kan deze corrigeren ook na een bestelling.

Bestelling

Nadat de klant de bestelling bevestigde en verstuurde, ontvangt deze een automatisch gegenereerde e-mail met bevestiging van zijn bestelling. De klant is verplicht de gegevens vermeld op deze bestelbon te controleren en Bijzonder op de hoogte te brengen van eventuele fouten of gebreken.

Betaling

Betaling gebeurt bij afhaling van de bestelling in de winkel (bancontact, elektronische maaltijdcheques, Oudenaarde-bon, Bijzonder-bon, Payconiq of cash).

Indien de bestelling zonder waarschuwing niet afgehaald wordt binnen de aangegeven tijdsperiode, wordt deze geannuleerd. De klant wordt hiervan op de hoogte gebracht